Jeugd opvang

Zorglandgoed Mirre vangt jongeren en ouders op die wat extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. De hulp varieert van logeeropvang in weekenden en vakanties tot crisisopvang en opvang ter voorkoming van uithuisplaatsing. Ook individuele (PGB) begeleiding is mogelijk.

Jeugdopvang en logeeropvang
Opvang voor jeugd met PGB

Jeugd opvang

In het gezinsleven is het niet altijd pais en vree. Sterker nog als er moeilijkheden zijn met gedrag, relaties, school, werk of gezondheid, dan is het vaak een hele uitdaging. De gezinsleden reageren dan (vaak onbewust) op elkaar, wat tot spanning, irritatie, uitputting en stress kan leiden. Zeker als de kinderen ouder worden kan de situatie moeilijk houdbaar worden en kan hulp, opvang en begeleiding uitkomst bieden.

Hulp en opvang op maat

Zorglandgoed Mirre vangt jongeren en ouders op die wat extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, omdat ze een moeilijke tijd hebben (gehad), ze hooggevoelig zijn, en/of met psychiatrische problematiek zoals ADHD en autisme willen (leren) omgaan. 

Samen bekijken we, op basis van je situatie en voorkeuren, wat voor jou de beste oplossing is. Hierbij zijn verschillende vormen van opvang mogelijk, die naar behoefte kunnen worden aangevuld en gecombineerd met individuele begeleiding. De ouders kunnen daarbij ook in de begeleiding worden betrokken.

Logeeropvang in weekenden en vakanties

De logeeropvang is voor jongeren met (psychiatrische) problematiek, die in weekenden en vakanties even tot zichzelf willen komen. De jongere komt tot rust en krijgt meer bewustzijn op zichzelf en de omgeving. Tegelijkertijd wordt de thuissituatie even ontlast en kan ook daar weer rust ontstaan. De logeeropvang is zeer geschikt voor jongeren met PGB.

Crisisopvang voor acute hulp

Soms is een situatie even acuut onhoudbaar en is tijdelijk 24-uursopvang nodig. In deze tijdelijke situatie kan de jongere tot rust komen en kan toegewerkt worden naar een permanente oplossing. Betrokkenheid van ouders of verzorgers kan het proces versnellen en helpen om tot een bestendige situatie te komen.

Opvang ter voorkoming van uithuisplaatsing

Soms herhalen patronen zich en lijkt uithuisplaatsing nog de enige mogelijkheid. Omdat dit voor ouders en jongeren zeer ingrijpend is, bieden wij een alternatief. De jongeren komen tijdelijk in 24-uursopvang, waarbij een deel van de tijd, bijvoorbeeld in het weekend, ook de ouders aanwezig zijn. Hierbij worden patronen snel inzichtelijk en worden ouders en jongeren begeleid om deze te veranderen. Door in de opvang dicht bij de thuissituatie te blijven kunnen de veranderingen eenvoudiger ook thuis worden doorgevoerd. 

Herstel van de basis

Zorglandgoed Mirre is gespecialiseerd in het herstellen van de basis bij ouders en kinderen. Door een eigentijdse en liefdevolle aanpak kan vertrouwen herstellen en gezinsbanden weer worden genormaliseerd.

Op een unieke locatie

Zorglandgoed Mirre is gevestigd midden in de prachtige Drentse natuur tussen bossen, hunebedden en velden. De accommodatie en het grote terrein met moestuin, vuurplaatsen en stilteplekken biedt alle ruimte om leuke dingen te ondernemen en helemaal tot jezelf te komen.