Plaatsing en wachtlijst

Interesse

Bij interesse is er veelal eerst telefonisch contact met jongere, ouders, casemanager of zorgverleners. Daarbij wordt gekeken of de jongere in het profiel past en er concreet (uitzicht op) een plek is (zie wachtlijst). De jongere past binnen het profiel, indien deze ongeveer 14 t/m 18 jaar is, psychische klachten heeft, niet agressief is en een normaal tot hoger IQ (>80) heeft. Jongeren hebben veelal te maken met autisme, depressiviteit, (hoog)gevoeligheid, burn-out, hechtingsproblematiek en/of eetproblemen.

Financiering

De zorg van Zorglandgoed Mirre wordt voornamelijk gefinancierd uit de (verlengde) Jeugdwet en soms uit WMO / Beschermd of begeleid wonen. Dit betekent dat de gemeentelijke toegang, die in elke gemeente een andere naam heeft (CJG, sociale team, wijkteam, ...), betrokken moet zijn bij een plaatsing. Zij moeten achter een plaatsing van de jongere op Zorglandgoed Mirre staan.

Wachtlijst

Iedere cliënt heeft bij Zorglandgoed Mirre een traject op maat. Jongeren stromen uit wanneer zij daar ook daadwerkelijk aan toe zijn en er een geschikte vervolgplek is (zoals thuis, zelfstandig of begeleid wonen). Het valt hierdoor vaak moeilijk te voorspellen wanneer de uitstroom precies is.

Gezien onze doelgroep is er bij geïnteresseerde en instromende jongeren, vaak sprake van een acute hulpvraag. Zij kunnen niet lang wachten op een plaatsing en het helpt hen al helemaal niet als de wachttijd ook nog eens onzeker is.

Wij hanteren daarom geen wachtlijst. Een jongere kan komen kennismaken indien er concreet plek is of plek vrijkomt. Om te bepalen of er plek is, wordt daarbij niet alleen gekeken naar beschikbare kamers, maar ook naar de totale gevraagde zorgintensiteit van de groep. Als er geen (zicht op) plek is, dan dient de jongere elders te worden geplaatst.

N.B.: Wij verwachten de komende tijd meer uitstroom te hebben dan anders, waardoor er meer plek zal zijn voor nieuwe plaatsingen.

Intake

Als er gezien bovenstaande een redelijke kans op plaatsing is, dan volgt een intake / kennismakingsgesprek. Hierbij wordt gekeken of er een klik is, de jongere past in de huidige groep en of wij daadwerkelijk denken dat we iets voor de jongere kunnen betekenen qua aanpak en expertise. Ook checken we hierbij de motivatie van de jongere zelf. Wanneer het gesprek voor jongere en ons positief verloopt, dan kan over worden gegaan tot plaatsing.