Klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Zorglandgoed Mirre. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Zorglandgoed Mirre of door een begeleider.

We maken gebruik van het klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. Je hebt deze bij start van de zorg ontvangen en het reglement staat tevens op de website.

Wat te doen bij een klacht

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

Als je er met bovenstaande mogelijkheden niet uitkomt, kun je naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt de klachtencommissie ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

De Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie zie het reglement van de Landelijke Klachtencommissie

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Vermeld in de brief:

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op Zorglandgoed Mirre op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de medewerkers van Zorglandgoed Mirre. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Zorglandgoed Mirre en jij zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181 De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

De Geschillencommissie Landbouwzorg

Zie voor meer informatie en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan Zorglandgoed Mirre en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de geschillencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.