De medewerkers van Mirre doen hun best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat niet alles naar tevredenheid loopt. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het over grotere problemen en ben je niet tevreden over de dienst die wordt verleend. Als dat zo is dan horen wij dit graag, zodat we actie kunnen ondernemen en zo de kwaliteit van onze diensten kunnen verhogen. 

Melding

De student/cliënt (hierna klager genoemd) kiest binnen de mogelijkheden zelf waar hij zijn klacht kenbaar maakt en wil laten afhandelen. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:

  1. De klager wordt uitgenodigd de klacht eerst te bespreken met de persoon of de personen tegen wie de klacht is gericht.
  2. De klager benadert een andere medewerker van Mirre of een leidinggevende om de klacht te bespreken en/of te bemiddelen in de behandeling daarvan.
  3. Als de klager er samen met de medewerkers van Mirre niet uitkomt, dan kan de klacht schriftelijk of per email worden ingediend bij de klachtencommissie. Zie hiervoor onderstaande procedure.

Klachtencommissie

Om een klacht goed en objectief te kunnen behandelen heeft Mirre een klachtencommissie ingesteld. Deze klachtencommissie behandelt klachten waar de klager en de medewerkers van Mirre onderling niet uitkomen.

Bereikbaarheid klachtencommissie:

Opleidingscentrum Mirre
T.a.v.: Klachtencommissie
Weerdingerzandweg 5
7872 TB  Valthe
0591-580002
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De klachtencommissie van Mirre bestaat uit minimaal drie leden. Het secretariaat van de klachtencommissie wordt behartigd door Mirre.

De klachtencommissie omvat:

  • Ten minste een medewerker verbonden aan Mirre
  • Ten minste een onafhankelijke jurist/mediator
  • Ten minste een van Mirre onafhankelijk persoon

De huidige klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

  1. Dhr. D.J. Koops (medewerker Mirre)
  2. Mevr. D. Broersma (jurist)
  3. Mevr. A. Pardijs (ITAN opleidingen)

Indien zij dit wenst kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen. Wijzigingen in de samenstelling van de klachtencommissie worden gepubliceerd op de website van Mirre. 

Afhandeling

1.  Bevestiging

De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de klager bevestigd. 

2.  Wederhoor

De commissie zal aan de bij de klacht betrokken medewerker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

3.  Toelichting

De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de medewerker of de commissie kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

4.  Oplossing

De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.

5.  Externe deskundigen

De commissie kan zich laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen.

6.  Geheimhouding

De commissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.

7.  Afhandeling

Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld, in die zin dat de commissie een uitspraak doet welke bindend is voor alle partijen. Een uitspraak kan bijvoorbeeld zijn: een advies, het aangaan van een bemiddelingstraject, een berisping of ongegrond verklaring. Klachten en de afhandeling daarvan worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

8.  Beroep

De klager kan binnen vier weken (20 werkdagen) na de uitspraak bij de commissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de klager nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.