Medicinewheel Teachings
Medicinewheel Teachings

Medicinewheel Teachings

Dancing Thunder laat je kennis maken met jouw persoonlijke medicijnwiel, en hoe je deze kunt gebruiken. Alle genezing heeft een plek in het medicijnwiel en in de vier windrichtingen. Dit wiel is de kern van de oude kennis. Oorspronkelijk werden er maar weinigen toegelaten tot deze kennis. 

Medicinewheel Teachings

Dancing Thunder

Medicinewheel Teachings. Dancing Thunder laat je kennis maken met jouw persoonlijke medicijnwiel, en hoe je deze kunt gebruiken. Alle genezing heeft een plek in het medicijnwiel en in de vier windrichtingen. Dit wiel is de kern van de oude kennis. Oorspronkelijk werden er maar weinigen toegelaten tot deze kennis.

De vier ceremoniën van het medicijnwiel geven ons een diepgaand begrip van leren door middel van een verhoogde staat van waarneming en laten ons de waarde en betekenis van de oorspronkelijke Noord Amerikaanse kennis en spiritualiteit ervaren.

Het compleet doorlopen van de vier klassieke medicijnwiel Teachings, geeft een diep inzicht in de ceremoniën en de rituelen van de in stamverband levende mens o.a. in Noord Amerika. 

Deze vier klassieke teachings tonen ons het ware medicijnpad dat de inheemse Amerikanen bewandelen. Het pad van weten en van spiritualiteit. Deze kennis en spiritualiteit wordt door middel van de oude voorspellingen weer naar ons gebracht door de bewaarders en leraren van deze oude ceremoniën.

Met de teachings van de klassieke ceremoniën kunnen we onze relatie met de aarde en alle levende wezens op aarde leren begrijpen op een diep en persoonlijk niveau.

De Klassieke Teachings

Om te beginnen word je geleerd om tijdens een ceremonie je persoonlijke medicijnwiel op te zetten door middel van je waarneming. Dit medicijnwiel representeert de vier windrichtingen. Het centrum van het medicijnwiel staat in deze teachings voor het exacte middelpunt van alles dat bestaat.

De medicijnwiel teachings bestaan uit verschillende ceremoniën. In ceremonie één en ceremonie twee staat ´ontvangen centraal. Het gaat er hier om dat je leert via je waarneming dromen en visioenen te ontvangen. 

In ceremonie drie en ceremonie vier beweeg je met jouw waarneming in de vier windrichtingen en gaan je dus daadwerkelijk op reis. De vier natuurlijke staten van verhoogde waarneming die aangeleerd worden in deze rituelen zijn.

  1. De verhoogde staat van perceptie, van de jagers gewaar zijn
  2. De verhoogde staat van perceptie, Medicijndromen
  3. De verhoogde staat van perceptie, Visioenen
  4. De buitenlichamelijke ervaring, Reizen van de Geest

 

Beschrijving van de vier Klassieke Medicijnwiel Rituelen

De eerste medicijnwiel ceremonie

Met behulp van de eerste medicijnwiel ceremonie worden de vier windrichtingen door middel van de waarneming uitgelijnd. Door middel van chants (eenvoudige liederen) en drums worden we in één van de vier natuurlijke verhoogde staten van waarneminggebracht. In deze staat kunnen we met onze buitenzintuiglijke waarnemingsvermogen de kleuren  zien  die voor ons persoonlijk de verschillende windrichtingen representeren. Deze medicijnkleuren zijn de kleuren van onze geest en het zijn genezende kleuren. Deze kleuren kunnen we gebruiken als we onze persoonlijke ceremoniële kleding maken en ook voor onze ceremoniële objecten zoals de drum, de  ratel etcetera. Onze voorouders maakte op dezelfde wijze gebruik van deze kennis.

De tweede medicijnwiel ceremonie

In deze ceremonie gaat het om het zien en het ontmoeten van je persoonlijke totems uit het dierenrijk, die de vier verschillende windrichtingen voor jou representeren. In deze ceremonie leren we de ware betekenis van verbondenheid met de dieren van de aarde als jagers. Dit is een aangrijpende en spectaculaire ceremonie, die een directe verbinding creëert met de geesten van dieren in het dierenrijk die dicht bij ons staan. Bijvoorbeeld de Beer, de Adelaar, de Wolf en vele anderen. De begeleiding door de totems in dit ritueel geeft ons inzicht en helpt ons om onze persoonlijke medicijnen samen te stellen. Ook zullen we meer inzicht opdoen en begrip krijgen hoe in het verleden de grote klassieke medicijnen, zoals Adelaar Medicijn en Beer Medicijn, werden ingezet.

De derde medicijnwiel ceremonie

In deze ceremonie gaat het om het vinden van je ware persoonlijke medicijn. In deze ceremonie ga je met behulp van je bewuste waarneming op reis naar elk van de verschillende windrichtingen. Dit gaat in gezelschap van één van je persoonlijke totems die als gids bij je zal zijn en die je gedurende je reis in deze windrichting duidelijk zal maken wat de betekenis is van je persoonlijke medicijnen. In deze ceremonie worden drums en de stem ingezet om je in een verhoogde staat van waarneming te brengen. In deze ceremonie zullen we ons daadwerkelijk in een spirituele werkelijkheid begeven. In deze ceremonie zullen we meer inzicht opdoen en begrip krijgen met betrekking tot de tweede staat van bewustzijn, namelijk hoe we ons kunnen verplaatsen met behulp van onze waarneming naar een spirituele werkelijkheid.

De vierde medicijnwiel ceremonie

Dit is de ceremonie van de stammen van onze eerste voorouders. In deze ceremonie verplaatsen we ons weer door middel van onze perceptie in de vier windrichtingen, begeleid door onze persoonlijke totem. In iedere windrichting worden we herenigd met de stammen en families van onze vroegste voorouders. Deze grootvaders en grootmoeders bieden ons geschenken aan in de vorm van persoonlijk medicijn, symbolen, ontwerpen en speciale spirituele familieobjecten. Op deze wijze kun je je eigen familiemedicijn weer samenstellen om zo in de voetsporen te stappen van onze grootvaders en grootmoeders.

Ter Afsluiting

Deze klassieke teachings en ceremoniën zijn te begrijpen- en kunnen worden gevolgd door iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar oud. Er zal altijd ruimschoots de tijd zijn voor vragen of een uitwisseling van gesprek.

Overal ter wereld zijn ceremoniën traditioneel gebruikt om mensen samen te brengen om te feesten, te vieren en om vrienden te maken door te genieten van elkaars gezelschap, het delen van ervaringen en ontdekkingen en in het algemeen door het plezier dat je met elkaar beleeft.

Dit is het ware pad van de inheemse Amerikaanse volk: Wij delen wat we hebben met anderen, elkaar helpen om te groeien en het begrijpen van onze relatie met de aarde en alle dingen die bestaan. Samen participeren in de oude rituelen van onze voorouders is de beste manier om te leren in vriendschap met elkaar om te gaan.

De Klassieke Medicijnwiel Teachings worden al 40 jaar lang, wereldwijd, onderwezen door Chief Dancing Thunder en vele vriendschappen zijn hieruit voortgekomen. Dit heeft ons een diep besef gegeven van onze verbinding met de aarde én met elkaar

 

 

Dancing Thunder

Dancing Thunder
Dancing Thunder

Noord Amerikaans Opperhoofd

Dancing Thunder is als Grand Sachem van Susquehannock verbonden met de indianen van Noord Amerika. Hij is medicijnman, spiritueel leider en leraar. Al meer dan 30 jaar reist hij over de hele wereld om workshops te geven.

De bronnen van waaruit hij als Sjamaan werkt zijn de voorouders en de spirituele familie. Die energieën zijn niet te verstoren, ze zijn onaantastbaar. Van daaruit geeft hij eeuwenoude kennis en rituelen door. ‘Als je weet wie je gidsen zijn kun je meesterschap verwerven.’ 

Dancing Thunder onderwijst ons over de verschillende bewustzijnsniveaus: de staat van oplettendheid, dromen, visioenen en Sjamanistische reizen. 

 

08 juli 2016 11:00
tot 10 juli 2016 17:00

€ 350,00
inclusief verzorging en overnachting.
Informatie

Locatie: Mirre (Weerdingerzandweg 5, 7872 TB Valthe)

Categorieën: Sjamanen & Sjamanisme